FA's bestyrelse pr. 21/3-2016

Bestyrelsen i FA

Formand: 
Frede Rasmussen - Stationsstien 5 - 5466 Asperup
Tlf. 22 58 96 96 - mail: frede44@privat.dk

Kasserer:
Hanne Christiansen - Stationsstien 5 - 5466 Asperup
Tlf. 29 60 95 06 - mail: fa@youseepost.dk

Bestyrelsesmedlem:
Bent Madsen - Rugårdsvej 615 - 5210 Odense SV
Tlf. 65 94 18 18 - mail: kjoerom@mail.dk

Bestyrelsesmedlem:
Lilian Madsen - C.M. Madsenvænget 3 - 5683 Hårby
Tlf. 22 31 29 08 - mail: lilian44@outlook.dk

Bestyrelsesmedlem: 
Vakant

Sekretær:
Hanne Christiansen - tlf. 29 60 95 06 - mail: fa@youseepost.dk