FA's historie

FA's historie

Foreningen for Amputerede blev oprettet 30. januar 1985.

Initiativet kom fra behandlerne på Odense Universitetshospital afd. 04, der mente, at det var særdeles fint, hvis den nyamputerede og deres pårørende kunne henvises til en forening med andre amputerede. Behandlerne på OUH indkaldte de ca. 10 amputerede, som havde det bedst, og sammen dannede man bestyrelsen i den nystiftede forening.

Hennning Bogø blev formand for foreningen. Foreningen lagde først og fremmest vægt på socialt samvær. Dertil kom der efterhånden også nogle aktiviteter, såsom boccia, svømning, gymnastik, udflugter, mini-ferier, koncerter, fester, julefrokost osv. Lige fra start blev der lavet et program for medlemmerne, og hen ad vejen blev flere af aktiviteterne en tradition for foreningen. Mange af traditionerne eksisterer den dag i dag, hvor Frede Rasmussen er formand. Frede Rasmussen blev medlem af FA i 1994, og han har været aktiv siden 1998 med både boccia, bocciastævner, gymnastik og krolf. Foreningen for Amputerede holder nu til i Bolbro Ældrecenter (Den gamle Bolbro Skole). 

Flere oplysninger kan fås hos formanden på tlf. 22 58 96 96.